Via Gjengangeren har vi fått vite at Kulturarv sa nei til overnatting/hotell på Horten Gård. Det er helt feil! Kulturarv sa ikke nei til konseptet, men de dispensasjonstiltak eierne/Norconsult søkte om for å tilrettelegge for overnattingsalternativet. Istedenfor å sende en ny, justert søknad til Kulturarv, blir det gamle omreguleringssøknaden sendt til kommunestyret.

Les mer om saken her (+):

Nå blir det omkamp: Ønsker boliger på Gamlehorten gjestegård

Ber kommunedirektøren behandle den spesielle byggesaken: – Vi må unngå spekulasjoner om rolleblanding og samrøre

Horten kommunes administrasjon og politikerne bør aktivt bidra til at eiernes søknad om tiltak for å tilrettelegge for hotell/overnattingstilbud blir justert og spiselig for Kulturarv.

En av eierne, Christoffer Rød, uttalte til Gjengangeren: «Vi har engasjert Norconsult til å jobbe med søknaden om å få etablere et overnattingssted. Men kulturarv har avslått dispensasjonssøknaden som er nødvendig for å gjøre de branntekniske tiltakene som kreves. Dermed kan vi ikke drive hotell her».

Det er en meget lettvint konklusjon fra Rød, og helt klart bevisst forspill til behandlingen av den opprinnelige søknaden om omregulering til boligformål, en søknad de trakk før kommunestyret skulle behandle den.

Det er klart at rent økonomisk vil boliger være mer attraktivt enn hotelldrift. Men, det er tross alt byens og marinens opprinnelse vi snakker om. Den eksisterende reguleringsplanen; kultur, overnatting og næring er viktig for fremtiden.

Flere leserinnlegg om denne saken:

Saken om Gamle Horten Gjestegård: – Nabovarsel imøtesees!

Det kunne aldri bli hotell på Gamle Horten Gård

Hvem har i dag ansvar for forsvarlig brannsikring av Gamle Horten Gård?

Men det skal litt engasjement og fantasi til for å gjennomføre disse intensjonene.

Terje Randem har gjort oss oppmerksom på at avslaget eierne fikk i Kulturarv gjelder en helt konkret søknad med nødvendig dokumentasjon. Avslag eller innvilgning er begrunnet i en helt konkret og dokumentert søknad. Det er forvaltningsorganets oppgave. Man kan ikke argumentere med annet enn at denne søknaden ble avslått, ikke at kulturarv sier nei til annen drift enn boliger. Det svarer ikke kulturarv på.

Kommunestyret må vite at Kulturarv ikke ga et nei til hotell/overnatting. De sa nei til konkrete innsøkte tiltak på fredete bygg. Eier man et fredet bygg og vil gjøre endringer i interiøret må det søkes kulturarv om det som heter: «søknad om dispensasjon fra fredning». Dette er fordi interiør og bærende konstruksjoner kan være omfattet av fredningsbestemmelsene. Når det gjelder brannsikring av fredete bygg er dette langt mer komplisert enn i bygg av nyere dato. Andre metoder må brukes. Konseptet hotell/overnatting har Kulturarv ikke avvist!

Vi er selvsagt skuffet over at lokalavisen ikke har vært tydeligere på hva Kulturarv i realiteten sa nei til. Det var i hvert fall ikke konseptet overnatting/hotell.

Og til slutt:

Horten Gård er ikke hvilket som helst investeringsobjekt. Horten kommune solgte opprinnelig gården til en pris under forutsetningen at nåværende reguleringsplan lå til grunn. Det er vanskelig for oss å se at nåværende eiere har hatt en stort nok engasjement for å følge opp reguleringsplanens forutsetninger.

Dersom eierne finner det umulig å følge opp, bør de gi stafettpinnen videre til noen som kan og vil. Horten Gård må bevares for allmenheten – ikke for noen få!

På vegne av Karljohansverns Venner (under stiftelse).