Oppdragerrollen i fokus

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

Rett eller galt Birte Svatun & Anders Kaardahl Cappelen Damm

DEL

"Birte Svatun mener barn ofte blir undervudert, og oppfordrer foreldre til å diskutere etiske dilemmaer med dem - og faktisk lytte til barns meninger. Selv har hun samlet erfaringer om temaet gjennom flere år som barneskolelærer."
Birte Svatun bor for tiden i Åsgårdstrand, og hennes virke som "oppdrager" har de siste årene vært knyttet til institusjoner for barn i nærmiljøet. Hun har alltid følt barns reaksjonsmønster i forhold til etiske normer og verdier i barnehage og småskole interessant, og barneboken "Rett eller galt" er blitt til gjennom mange år som "observatør".
Forfatteren angriper temaet fra ulike vinklinger, men felles for alle "ståstedene" er begrepet ærlighet. Skal man alltid si sannheten, bør man alltid dele sine goder med andre - hva med sladder hvis man føler seg urettferdig behandlet, er det vanskelig å si unnskyld hvis man har begått en urett, er det riktig å ta igjen, hvis man er blitt såret, hva bør skje hvis noen ikke blir integrert i et større fellesskap???
Dette er bare noen av problemstillingene Birte Svatun beskriver i sin bok om barns hverdag og barns møte med en ikke alltid like enkel virkelighet. Og det fine er at stoffet også tangerer - ja, til tider faktisk illustrerer - en voksenverden som kan føles problematisk.
Sikkert har forfatteren gjort nøye observasjoner av ulike barns opptreden når problemer oppstår. Og barn - som voksne - reagerer ulikt. Men på ingen måte forsøker Birte Svatun å lage fasitsvar. Hun redegjør gjennom korte fortellinger om hva problemstillingen går ut på - og så stiller hun "enkle" spørsmål - spørsmål som helst bør diskuteres åpnet og ærlig før man man finner en mulig løsningsmodell. Og skulle en eventuell diskusjon eller debatt avsluttes uten at man har funnet frem til et felles etisk holdbart svar, så er i hvert fall spørsmålene reist.
Dersom forfatter og forlag kun hadde satset på et nøktert tekstmateriale, hadde stoffet neppe nådd frem til de yngste leserne. En kreativ illustratør kan gjøre stoffet både mer attraktivt og mer forståelig. I den forbindelse har Anders Kaardahl gjort et ypperligv stykke kunstnerisk arbeid. Hans kvaliteter åpner for både den humoristiske og den informative side. Sammen har "kunstnerparet" skapt en perfekt barnebok hvor dannelse, medmenneskelighet og ærlig opptreden i et større fellesskap står i fokus.

Artikkeltags