[email protected]

«Men jeg har jo ikke utrettet noe spesielt,» er et utsagn Lin Persen ofte møter når hun forteller eldre mennesker om boken hun kan hjelpe dem med å skrive.
– Og det er nettopp det som er saken, ikke sant? En trenger ikke ha levd et bemerkelsesverdig liv for å ha en interessant historie å fortelle. Tanken er at dette skal være et tilbud for vanlige mennesker - mannen i gata.
Anette Holt - også hun opprinnelig fra Horten - var den som fikk ideen. Firmaet fikk navnet Vita Veritas, og nå vokser forretningsideen og flere skribenter får et levebrød av å drive etter en franchiseavtale.
– På sikt er det meningen at det skal være en skribent i hvert fylke. Hver av oss driver som selvstendig næringsdrivende, forklarer Lin Persen.

Hun kaller seg verken forfatter eller journalist.
– Nei, jeg skal overhodet ikke være synlig i det ferdige produktet. Vi bruker diktafon og lar biografiens hovedperson fortelle. Det vanlige er at vi har seks hjembesøk av en times varighet. Noen ganger kan det bli litt mer, og andre ganger mindre. Resultatet blir en veldig muntlig fortellerform, og vi hører ofte fra familiemedlemmene til kunden at det er som å høre mormor selv fortelle, forklarer Lin, som opprinnelig har bakgrunn som lærer.
Lin arbeider etter en fast mal, der den ferdige boken vanligvis får seks kapitler: Det første omhandler forfedrene. Dernest kommer det i tur og orden: Barndommen, ungdomstida, voksenlivet, yrkeslivet og interessene, sorg og savn og ikke minst: Hvordan livssituasjonen arter seg for biografiens hovedperson i dag. Herunder kommer også ønsker og håp for framtiden, både på egne vegne og for etterkommerne.
– Det er ikke bare solskinnshistorier, og det skal det heller ikke nødvendigvis være, men det er helt opp til klienten hvor mye vedkommende ønsker å fortelle, understreker Lin.

Felles for alle hun har møtt gjennom sitt arbeid hittil, er at samtlige har opplevd krigen.
– Alle kan lese om krigen i bøker, men det blir noe helt annet å få et innblikk i hva enkeltmennesker man kjenner godt husker fra den perioden i historien. Det er ulikt fra person til person hvordan de opplevde okkupasjonen. For noen var det en brutal og fæl tid, mens andre knapt kan si at de merket så mye til den.
Lin er også opptatt av at det skal være rom for refleksjoner i biografiene hun bidrar til å få skrevet.
– Jeg pleier for eksempel å spørre om klienten tror det er stor forskjell på å være ung i dag, framfor den gang de selv var unge. Eller hva vedkommende har lært av livet. Det kommer mange interessante tanker ut av slike spørsmål, og jeg lærer veldig mye av å snakke med de eldre.

Det koster en del å få skrevet en slik biografi.
– Men i lys av at vi bruker mellom 70 og 80 timer fra de første intervjuene til det ferdige resultatet, er ikke 25.000 kroner urimelig. En livshistorie mellom to permer som denne, blir noe like verdifullt som arvesølv, eller en arvet bunad. Skulle man benyttet en journalist eller forfatter til å gjøre jobben, hadde man nok fort kommet opp i det tidobbelte, forklarer Lin.
– Noen har jo også forsøkt å begynne på egen hånd, men å skrive en ferdig biografi er et enormt arbeide, som fort kan ta to eller tre år. Vi får ofte høre at bøkene våre skaper bedre kontakt og større forståelse mellom generasjonene, og da er det kanskje vel anvendte penger, tross alt.