Fram til 2. september skal bildeserien med utgangspunkt i religiøse tradisjoner henge i galleriet ved Høgskolen i Vestfold på Bakkenteigen.
Og skal man dømme etter interessen for gårsdagens åpning, vil utstillingen lokke til seg mange blikk fra studenter, ansatte og besøkende ved høyskolen.

Med en serie bilder som reflekterer sentrale deler av kristen liturgi ønsker kunstneren å skape nye tolkinger og bedret forståelse mellom tro og ikke-tro, samt mellom ulike religiøse retninger.
– Kristendommen har tapt mening, og spørsmålet er hva vi skal gjøre med det. Jeg har fokusert på kristendommens ritualer og laget kunstneriske uttrykk med ikke-kristne begreper, forklarer Refsum.