Vil ta deg med på Osebergskipets siste reis

Om Stiftelsen Oseberg Vikingarv får det som den vil, kan du bli tatt med på en virtuell reise tilbake til den gang Osebergskipet ble gravd ned.