Framveien 7 rives. I 1960 blir bilsalget fritt. Vi har bilder fra Horten Standard i Storgata.