– Hvor nervøs jeg er, på en skala fra 1 til 10? 12!

Han er en lokal kjendis, han klipper, hopper, synger og spiller. Men Arne gruer seg alltid mest til spillejobbene!