Gjengangeren beklager

DEL

MeningerI fire nyhetsartikler i april og mai, omtalte Gjengangeren en etterforskning av det politiet selv karakteriserte som to mistenkelige dødsfall i Horten. Politiet kom senere til den foreløpige konklusjon at det ikke ligger noe straffbart bak dødsfallene.

I en av våre publiserte artikler har pårørende fremmet kritikk mot helsemyndighetene og politiet for deres oppfølging av en av de avdøde personene. I denne artikkelen kommer det fram at de to personene etterforskningen gjelder, tidligere har hatt en relasjon. Videre har den ene personen vært anmeldt og under mistanke for vold mot den andre, forut for dødsfallene.

Vi har brakt i erfaring at dette har fått enkelte til å trekke konklusjoner det ikke er grunnlag for. Våre publiseringer har ikke i tilstrekkelig grad bidratt til å tydeliggjøre at det ikke er noen bevist sammenheng mellom det anmeldte forholdet og dødsfallet. Anmeldelsen er henlagt og personen som var anmeldt, har ikke lenger status som mistenkt. Politiets foreløpige konklusjon er fortsatt at begge dødsfallene skyldes sykdom.

Gjengangeren beklager på det sterkeste dersom dette ikke har kommet tydelig nok fram. Vi beklager den belastning dette har påført de pårørende.


Audun Bårdseth

Ansvarlig redaktør, Gjengangeren

Artikkeltags