– Målet med årets Krafttak mot kreft er å gi kreftpasienter med uhelbredelig kreft flere gode år med best mulig livskvalitet. Det skal vi oppnå gjennom mer forskning og bedre tilbud til pasienter og pårørende, forteller aksjonsleder for russen i Horten, Martine Billing.

Tung beskjed

I dag overlever 7 av 10 som får kreft. Men det er fortsatt noen som får den tunge beskjeden om at de ikke vil bli friske, men kommer til å dø av sykdommen. For denne gruppen finnes det ingen helbredende behandling, kun behandling som er livsforlengende og lindrende.

LES OGSÅ: Kreftkoordinatoren ber deg vise solvett i vinterferien

– Pengene fra årets aksjon skal gå til mer forskning og tilbud for å bedre livskvaliteten til de som i dag lever med uhelbredelig kreft. Sammen skal vi gjøre uhelbredelig levelig.

Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon. Resultatet i fjor var 37.500.000 kroner. Målet i år er 40 millioner.

Mange rammet

– De aller fleste av oss er rammet av kreft på en eller annen måte. Enten ved å få sykdommen selv, eller som pårørende. Russen ønsker å bidra til denne årlige innsamlingen. Dette er en viktig sak, og et økonomisk bidrag kan gjøre en stor forskjell. Forskning og bedre tilbud til alvorlig syke er helt nødvendig, forteller Martine Billing.

LES OGSÅ: Tannlegen og kreftsykepleieren: Alarm for unges snusing

Russen vil gå rundt med bøsser merket kreftforeningen. De vil også ha nødvendig legitimasjon på seg.

– Nytt av året er at du kan vipse det beløpet du ønsker å gi. Kontanter er ikke lenger den eneste muligheten når russen kommer på besøk kommende onsdag, sier aksjonsleder Martine Billing.