Døde etter legetabbe, etterlatte får erstatning

PRØVER: Mangelfull diagnostisering og forsinket prøvetaking medførte at fire lungekreftpasienter i Vestfold døde eller fikk forkortet livet med år, viser en fersk rapport fra Norsk pasientskadeerstatning.

PRØVER: Mangelfull diagnostisering og forsinket prøvetaking medførte at fire lungekreftpasienter i Vestfold døde eller fikk forkortet livet med år, viser en fersk rapport fra Norsk pasientskadeerstatning. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Fordi legen ikke rekvirerte CT tidsnok, fikk ikke pasienten riktig behandling og døde.

DEL

(Tønsbergs Blad) Hadde legen sendt pasienten tidsnok til CT, ville vedkommende sannsynligvis overlevd etter utredning og operasjon. Det fastslår Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (CT står for computertomografi, en form for røntgen, red.anm.).

I perioden 2012 til 2015 er denne pasienten én av fire vestfoldinger som fikk mangelfull diagnostisering for lungekreft, viser en fersk rapport fra NPE.

I alle fire tilfellene medførte den mangelfulle diagnostiseringen at pasientene døde, eller fikk forkortet levetid. For alle fires del har pasientskadeerstatning blitt tilkjent.

LES OGSÅ: Ny medisin mot lungekreft har fått grønt lys i Norge

Hostet blod

Pasientskadeerstatningen fastslår følgende:

  • Én av pasientene burde vært henvist tidligere. Vedkommende fikk forsinket diagnose med ett år. Norsk pasientskadeerstatning erkjenner at legen burde henvist til lungelege og tatt CT av lungene etter at pasienten hadde hatt blodig oppkast. Pasienten fikk forkortet livet med 30 måneder.
  • En annen opplevde at diagnosen ble fem måneder forsinket fordi legen ikke henviste vedkommende til lungerøntgen ved økte og vedvarende skuldersmerter. Dermed kunne kreftsvulsten spre seg, noe som førte til smerter og at vedkommende fikk forkortet levetiden med ett år.
  • En tredje, som var tidligere røyker, hadde blodig oppspytt. Pasientskadenemnda fastslår at pasienten skulle hatt CT-undersøkelse seks måneder før vedkommende faktisk fikk det. Den forsinkede diagnosen førte til at vedkommende fikk forkortet levetiden med ett år.

I tillegg til de fire lungekreftpasientene fra Vestfold, har pasientskadeerstatningen gitt medhold til 104 pasienter og pårørende etter feilbehandling og forsinket diagnostisering av lungekreft i hele Norge.

Feiltolkning av prøvesvar er den viktigste årsaken til medhold i lungekreftsakene, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pasientskadeerstatning.

Det framgår av en pressemelding fra NPE.

LES OGSÅ: Vestfold har mest kreft

– Kreftdiagnosen blir stilt for sent

I saker der NPE gir pasienter med lungekreft medhold i at de har fått feil oppfølging og behandling, har feilen oppstått ved tolkningen av bilder og vevsprøver. Slike feil fører til at funn blir oversett eller feiltolket. 

– Vi vet at tidlig diagnose og behandling er viktig for å bekjempe kreftsykdommen. Feiltolkningen av bilder og prøver i disse sakene har ført til at kreftdiagnosen dessverre har blitt stilt for sent, sier Jørstad i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Mer enn tre år etter at mannen døde vet fortsatt ikke Anne Berith om hun får erstatning

Store konsekvenser

Feilene som gjøres i oppfølgingen av lungekreftpasientene har store konsekvenser. I 71 prosent av disse medholdssakene ser NPE at pasienten dør for tidlig, eller får dårligere utsikter til å overleve sykdommen.

I alle typer kreftsaker der NPE har tilkjent pasienten eller etterlatte erstatning, døde eller fikk pasienten redusert levetid i 45 prosent av sakene.

I mange tilfeller fører feilen også til at pasienten må ha mer og tøffere behandling enn det som hadde vært nødvendig, dersom kreften hadde blitt oppdaget tidligere.

– I mange av sakene der vi har gitt medhold, ser vi at pasientenes muligheter til å bli friske har blitt drastisk redusert som følge av feil. En erstatningsutbetaling vil aldri kunne rette opp dette, men vi vet at det er av stor betydning for pasienter og pårørende å få dekket det økonomiske tapet skaden har påført dem», avslutter Jørstad.

LES OGSÅ: Dette dør vi av i Vestfold

Utbetaling av erstatninger

I de 108 sakene der NPE har gitt medhold etter oppfølging av lungekreft, er det hittil utbetalt 35 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende. Det gjenstår fortsatt utbetalinger i noen av sakene. Det er gitt menerstatning til 57 prosent av disse, for å kompensere for redusert livskvalitet den forsinkede diagnostikken og behandlingen har ført til.

Artikkeltags