Koronapasient i respirator

En pasient med koronavirus ligger i respirator ved Sykehuset i Vestfold.