Gå til sidens hovedinnhold

Kopstad godsterminal, planarbeid og fremdrift: Vi føler oss overkjørt!

Artikkelen er over 1 år gammel

Naturvernforbundet i Horten savner hensyn til restaurering og bevaring av det som fortsatt er igjen av natur og artsmangfold i kommunen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Utarbeidelsen av planprogrammet for Kopstad godsterminal og nærliggende områder bærer også etter vår mening, et tydelig preg av dette. Kommunen og lokale politikere mener at de aktuelle inngrepene bare i minimal grad berører naturmangfoldet i området og at steinfyllingen, som også skal tilføres såkalte lett forurensede masser på sikt, er uten betydning for ørreten i Hellandbekken. Disse påstandene, langt på vei synsing, er lagt til grunn for oppstart av prosjektet.

Dette stiller Naturvernforbundet spørsmålstegn ved, og vi føler oss overkjørt ved kommunal behandling og påfølgende anke, og viser til omfattende engasjement og skriftlige redegjørelser. Økologiske problemstillinger, hvor vannkvalitet og forurensninger også er involvert, er svært komplekse og kan ikke uten videre avfeies.

Økologisk sett må det aktuelle området ses på med Hellandbekken som det sentrale element. På vestsiden av motorveien forenes to hovedløp, det ene fra syd som nå er delvis dekket av steinfyllingen, og dermed hindrer fiskens frie gang, mens det andre bekkeløpet kommer fra vest, åpenbart i konflikt med påtenkt jernbanespor til godsterminalen. Bekken munner ut i fjorden ved Sand camping. Den har nå til tider kraftig redusert vannføring med uklart vann, og virker fullstendig uten liv.

Etter noen år må en nå kunne gå ut fra at forholdene vedrørende steinfyllingen på Kopstad er stabilisert. Bekkeløpet fra vest er fortsatt uberørt, med tilsvarende egenskaper som i den andre bekken før utfylling. Lokale forhold ligger derfor godt til rette for sammenlikninger av vannkvaliteter og biologiske forhold for eventuelt å avdekke påførte skadeeffekter. Naturvernforbundet vil anmode om at slike undersøkelser blir utført, og at kommune og fylkesmann vil bidra til dette. Kanskje kan noe rettes opp før det er for sent?

Hellandbekken har trolig vært den beste gytebekken for sjøørret i vårt nærområde. Bestanden av sjøørret og bevaring av denne er en forutsetning relatert til vanndirektivet og den nye såkalte helhetlige planen for Oslofjorden, som forventes vedtatt i Stortinget inneværende år. Bekken har tidligere også hatt en fiskbar bestand av lokal bekkeørret. Arvematerialet (DNA) i denne fisken, tilpasset grunne leirbekker som i dette tilfellet, er unikt og verdifullt og vil blant annet kunne benyttes i avlsarbeid og fiskeoppdrett.

Viktige miljømessige forhold som omfattes av flere lovverk, og forutsetninger for oppstart, er involvert når det gjelder Kopstad godsterminal.

Det er kanskje rimelig at fylkesmannen nå forfølger saken videre for å sikre mest mulig helhetlige vurderinger og tiltak, også med vekt på biologiske og økologiske forhold i videre planarbeid og fremdrift.

Kommentarer til denne saken