Tapte ankesaken: To års konkurskarantene for Johnny Christiansen

Det hjalp ikke Johnny Christiansen at han anket konkurskarantenen Bergen tingrett dømte han til i september. Gulating lagmannsrett har avvist anken og opprettholdt kjennelsen på to års karantene.