Erfaring fra regjering og ministeri.

Erfaring fra internasjonale organisasjoner.

Gode kontakter med våpenteknisk bakgrunn.

Oppdatert og frilynt syn på nukleare våpensystemer.

Liberal holdning til privatisering og oppsplitting av offentlig virksomhet.

Partimedlemskap - lojalitet.

Økonomisk innsikt, i særdeleshet privatøkonomi.

Turer i skog og mark med nære venner og gode hyttenaboer.

Middager med kameratslig samvær.

Sunn skepsis til integritet og uavhengighet.

God familie- og nettverksbakgrunn.

Oppdatert forståelse om bruk av mobiltelefon (SMS) ved akutte krigsoperasjoner.

Ole Kristian Pettersen, født bak Kroa og en av flere søkere til jobben som sentralbanksjef, uten den nødvendige, ovennevnte kompetanse.