Se kommunestyremøtet 24. april her

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Dette er sakslisten til kommunestyremøtet 24. april 2018.

019/18 Referatsaker

020/18 Oppfølging av politiske vedtak 2. halvår 2017

021/18 Restaurant og utelivsbransjen – skjenketider i Horten

022/18 Høringssvar – På en søndag? – åpningstider

023/18 Sykehuset i Vestfold (SIV) – utviklingsplan – høring

024/18 Kartlegging av hvordan og når mangelen på egnede boliger for personer med spesielle behov kan løses

025/18 Kommunedelplan for klima og energi 2019 – 2031 – fastsettelse av planprogram

026/18 Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – administrative og tekniske bestemmelser 2017

027/18 Supplerende profilering til dagens kommunegrenseskilt

028/18 Fornyet samarbeidsavtale mellom Horten kommune og Horten idrettsråd

029/18 Håndtering av investeringsprosjekter som foreslås av eksterne, utenfor budsjett

030/18 Innfyllingsmateriale i kunstgressbaner

031/18 Lavvo og klatrevegg på Granly

032/18 Plan for nødvann

033/18 Tilbud om leksehjelp i Hortenskolen

034/18 Horten havn – områderegulering – fastsettelse av planprogram

035/18 Desentralisering av oppgaver fra Staten til fylkeskommunene – høring

036/18 Revidert innkjøpsstrategi 2018–2021

037/18 Revidering av økonomireglementet

038/18 Veteranplan – Status for arbeidet pr. 15.03.18

039/18 Fastsettelse av ny lokal forskrift om politivedtekt for Horten kommune

040/18 Plan 0701 00398–Områderegulering Åsgårdstrand

LES HELE DEN 91 SIDER LANGE SAKSLISTEN HER (ekstern side)

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.