Se kommunestyremøtet 12. februar her

Det er 18 saker som skal til behandling i kommunstyret denne gangen.

DEL

LES OGSÅ: D-dag for kunstgressbanene: – Sier de nei til gummigranulat, så blir ikke Ørns A-lag å se i Horten i årene framover 

LES OGSÅ: Spillet om den nye Borrehallen – Den avgjørende brikken var bondegrønn 

Saksliste:

001/19 Referatsaker

002/19 Kommunal veteranplan for Horten kommune

003/19 Anmodning om bosetting av flyktninger 2019

004/19 Tildeling av startlån for 2019

005/19 Borre idrettsforening flerbrukshall - forespørsel om støtte fra Horten kommune

006/19 Brannrisiko i kommunale boliger

007/19 Lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn etter forurensningsforskriften i Horten kommune

008/19 Prestegata 1-3, 128/231 og 128/351 - salg av eiendom - premisser for salg

009/19 Rehabilitering av kunstgressbaner 2019

010/19 Retningslinjer for varsling

011/19 Vestfold kommunerevisjon og Telemark kommunerevisjon – sammenslåing

012/19 Reguleringsplan Parkveien 36, 39 og 41 - planID 399 –klagebehandling

013/19 Kopstad godsterminal - adkomstvei - planinitiativ –saksfremstilling

014/19 Politiske verv - fritak/suppleringsvalg 2019

015/19 Innlemmelse av stiftelsenThor Heyerdahl institutt i Vestfold museene IKS

016/19 Kommunal boligbygging - orientering om pågående prosjekt og potensielle tomter for boligbygging

017/19 Horten kommunale boligstiftelse - utvidelse av garantiansvar

018/19 Utlysning konkurranse HS4 (Gjestehavn nord)

Artikkeltags