Hovedårsaken til at kommunen vil bygge en ny fylkesvei på Borre gjennom skogen fra Tonsåsen forbi Adalstjern til Bakkenteigen, er at det planlegges universitets-relatert industriutbygging i området.

Omtanken til fremtidige beboere på Tonsåsen er bare et påskudd og en unnskyldning.

Denne industriutbyggingen har det vært snakk om i mange år, men med hviskestemme, fordi dette ikke er populært hos befolkningen. Jeg satt selv som representant for Borre Vel da saken ble presentert for 10-15 års tid siden.

Å planlegge industri og rasering i ett av våre mest sårbare og unike naturområder i Horten kommune er å anse som krig mot naturen vår. Denne ødeleggelsen av naturen kan ikke gjenopprettes. Dette blir bare dumt og vil gi et dårlig ettermæle til de politikerne som vil være med å ta denne avgjørelsen.

I tillegg hører vi at området består av mye leire, som kan føre til jordskred og ødeleggelser i likhet med Gjerdrum. Dette gir innbyggerne i området en ekstra frykt for fremtiden.

Hva er det vi ønsker for barna og barnebarna våre? I fremtiden er det de unike naturperlene våre som vil være et knapphets-gode, det mest attraktive og verdifulle vi kan ha. Det er naturen som gir oss velvære og helse.

Det er naturen som gir Horten sjel, og som i fremtiden gjør at folk vil flytte til og fortsette å bo i Horten.