Gå til sidens hovedinnhold

Kommune budsjett og lokalpolitikere som må prioritere

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Før lokalpolitikere kan løfte opp sine egne partiers prioriteringer, skal lovpålagte tjenester ha sitt. De nasjonale politikerne bestemmer langt på vei hva slags økonomi kommunene har.

Kommunedirektøren sier at vi må effektivisere fordi eiendom skatt vil flertallet av de politiske partiene i Horten ikke ha. Etter min oppfatning betyr det at effektivisering er lik kutt i tjenester, tilbud eller ansatte ett eller annet sted. Horten kommune driver effektivt, og på et punkt er det ikke mulig å effektivisere uten at det går utover tjenestene. For politikere betyr dette beinharde prioriteringer.

Som for eksempel at tilbud til demente skal veies opp mot behov for tidliginnsats for å fange opp unge som står i fare for å falle utenfor. Dette er ikke bare er penger og tall. Det får konsekvenser for folk.

Velferdskommunen, det meste som ligger oss nær er kommunens ansvar. På flere tidspunkt i livet er vi avhengig av at velferdstjenester fungerer godt som barnehager, skoler, helse, eldreomsorg og kulturtilbud.

Mange ulike frivillige organisasjoner og enkeltpersoner gjør en kjempejobb på så mange områder, men de hverken skal eller kan erstatte kommunalt ansatte. Frivillige er derimot et utrolig verdifullt supplement.

Etter min mening er det bare en måte å være en god velferdskommune med høy kvalitet. Det er: Nok folk på jobb i kommunens ansvarsområder, i hele faste stillinger. Lønnskostnader er en av de største utgiftspostene kommunen har. Men det er lønnen til ledere i kommunene generelt som øker mest, ikke lønnen til øvrige ansatte.

Horten SV

Birthe Carlsen

Kommentarer til denne saken