KNM Narvik ber om økonomisk støtte, igjen!

KNM Narvik har enda en gang søkt Horten havnevesen om penger. Søknaden kan trolig ikke imøtekommes fordi museumsskipet er utenfor det havna kan bruke penger på.