Over hele verden samler ungdom seg til aksjon og skolestreik for klimakampen. 22.mars avholdes markeringen i Horten. Statsledere deler seg i støtten. Det konservative Norge synes klimastreik er teit, og vil ikke engang anerkjenne at ungdom som deltar i klimaaksjonen gjør politisk arbeid som må regnes som gyldig politisk fravær fra skolen.
 

Klimastreik er ikke fravær. Det er deltagelse! Miljøengasjert ungdom bør være med på klimaaksjonen. De burde iallfall ikke få fravær for det. De burde få pluss i margen. Vi trenger mer engasjement. Ikke mindre.

 


SV mener fraværsgrensa er for rigid. Om vi lar den stå i veien for ungdom som vil vise sitt engasjement for klima og miljø, så legger vi i virkeligheten lokk på engasjement hos ungdom.
Aksjoner er en viktig vei inn i demokratiet. Og for mange ungdom som ikke er medlem eller tillitsvalgt i en organisasjon eller ungdomsparti, er aksjoner det eneste politiske arbeidet de kan være med på.


LES OGSÅ: Einar Nagell-Erichsen mener dette er et lager: – Nei, det er ulovlig forsøpling, sier kommunen

Vi trenger mer engasjement blant ungdom. Ikke mindre. Vi trenger mer deltagelse og aktivitet utenfor klasserommet. Ikke mindre.


Når politikerne nekter å innvilge politisk fravær for å delta i en stor aksjon som klimastreiken, så sier de samtidig at alt ikke-parlamentarisk arbeid som aksjoner ikke er politikk på høyt nok nivå. Dette er et smalt og snevert elite-syn på demokratiet som miljøengasjert skoleungdom ikke fortjener.
Ikke alt av demokrati foregår i bystyrer, storting eller elevråd. Eller på møter i ungdomspartiene.

LES OGSÅ: Barnehageopptaket: Dette er Hortens mest populære barnehage

For mange ungdom er det å møtes under faner og paroler, og se at flere ungdom er opptatt av de samme sakene, den første erfaringen med å delta i demokratiet. For noen er det kanskje også den eneste.
Og er det egentlig fravær? I den nye overordnede delen av læreplan der demokrati og medvirkning er et eget fokusområde, står det: "Demokratiske verdier må fremmes gjennom aktiv deltakelse i hele opplæringsløpet." 

Etter mitt syn er klimastreiken en ganske aktiv deltakelse. Kanskje det skulle gitt fravær å utebli?


Klimastreik er ikke engang fravær. Det er deltagelse!