Kommunen misleder – utilstrekkelig beslutningsgrunnlag i arealplanforvaltningen

Av

Miljødirektoratet fikk i mars 2019 en rapport som vurderte kvaliteten på konsekvensutredninger av klima- og miljøtemaer i kommuneplanens arealdel. Rapporten omfattet 91 kommuner herunder 38 planprogram, 42 saksfremlegg og 48 planvedtak.

DEL

MeningerDe folkevalgte og den administrative ledelsen fastsetter rammene for utredningsarbeidet. De trenger å ha den beste forståelse om hva konsekvensutredning er, hvorfor den utarbeides og ikke minst hvilken verdi konsekvensutredning gir som beslutningsunderlag.

Konklusjonene viser at kvaliteten på konsekvensutredningene kan forbedres betydelig. Konsekvensutredningene begrunner i liten grad fastsettelse av verdi, påvirkning og konsekvens for klima- og miljøtemaer.

LES OGSÅ (+): Kritiserer «Middag for hundre»: – Mye biff og burger, mener Moskvil og vil endre både forbruket og landbruket

Det redegjøres nesten ikke for usikkerhet og manglende kunnskap, samtidig som det i liten grad gjennomføres supplerende undersøkelser for å øke kunnskapsgrunnlaget. Negative virkninger trekkes unntaksvis frem i oppsummeringene.

Kommunen kan ikke skjule seg bak argumentet om at de forholder seg til anbefalte veiledninger, når disse ikke bidrar til å fremskaffe et forventet kompetent grunnlag.

Funnene stemmer godt overens med de erfaringer jeg har fra gjennomlesing av og kommentarer gitt til høringsdokumenter innen plan fra Horten kommune. Funnenes substans kan utvides til hele bærekraftkjeden (folkehelse, klima, ytre miljø, verdier (materielle og immaterielle) og ROS-analyse.

LES OGSÅ (+): Skulle fikse renseanlegg – det endte med at flere tusen liter kloakk rant ut i fjorden

Dette er en alvorlig tilstand når beslutninger tas på et utilstrekkelig kompetent faglig grunnlag. Våre innbyggere, forvaltningen og de politiske styringsorganene må alltid kunne forvente å ha tilgang til dokumenter som gir grunnlag for kompetent styring.

Hva mener administrasjonen i kommunen om dette, og hvilke vurderinger og tiltak vil de iverksette?

LES OGSÅ (+): Utbygging av jernbane i Drammen kan bety raskere etablering av godsterminalen på Kopstad

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags