– Vi gjør mye, men ikke nok når det gjelder klima og miljø

Ordfører Are Karlsen vil foreløpig ikke bestemme seg for om Horten kommune skal erklære klimakrise.