Dag vil snu den negative utviklingen i Horten: – Betydelige arealer er omdisponert

Gjennom møteserien «Artsmangfold, naturvern og motivasjon» som startet opp i høst, ønsker Naturvernforbundet i Horten å samle folk som har et felles ønske om å ta vare på naturen.