Elisabeth, Andreas og Camilla har utarbeidet en plan som skal sette Horten i front i klimaarbeidet: – En stor og viktig oppgave

Det nye forslaget til kommunedelplan for klima og energi 2020–2032, skal sørge for at klimaarbeidet som gjøres i Horten kommune ikke stagnerer.