Har Horten en klimakrise?

ORDFØREREN: Are Karlsen vil ta saken opp på første ordinære kommunestyremøte i november.

ORDFØREREN: Are Karlsen vil ta saken opp på første ordinære kommunestyremøte i november. Foto:

Av

SVs leder i Horten, Michael Bo Bergmann vil ha med seg kommunestyret om å erklære klimakrise for Horten Kommune.

DEL

MeningerEn krise er jo noe kritisk som oppstår spontant og kreves tiltak for å bekjempes. Hvordan skal vi som innbyggere forholde oss til en krisesituasjon?

Jeg leser også at ordføreren ikke vil svare på om vi har en klimakrise, men vil overlate det til kommunestyre å bestemme. At vi kommer ut for en krise er en alvorlig sak og innbyggerne må bli underrettet for eventuelle tiltak. At Bergmann begrunner det med at barn og ungdom streiker for klima er ingen vitenskapelig begrunnelse.

LES OGSÅ:

Heller ikke for å bekjempe det omdiskuterte globale 1,5 graders-målet for Horten Kommune. Dersom kommunestyret kommer til at Horten Kommune ikke er i en krisesituasjon, men at vi står i en utfordring klimamessig, vil det være helt naturlig at diskusjonen går over i hvilke forebyggende hensyn og tiltak politikere og innbyggere kan gjennomføre for å ikke havne i en krisesituasjon.

Konklusjonen blir da at vi ikke har en klimakrise akkurat nå, men kommunestyre vil diskutere seg frem til om vi har en klimakrise i Horten eller ikke.

LES OGSÅ:

Blir det slik at man faller ned på klimakrise, forventes det at innbyggerne i kommunen får en konkret og utdypende forklaring på hvorfor politikerne setter kommunen i kriseberedskap og hvilke tiltak vi som innbyggere skal utføre, at det ikke blir noen form for symbolpolitikk som belaster innbyggere og kommune ytterligere for økonomiske tiltak.

Artikkeltags