Nei, vi har ingen klimakrise

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Øyvind Wistrøm, Besteforeldrenes Klimaaksjon i Vestfold, skriver et motinnlegg på mitt leserinnlegg, datert, den 29.11, hvor jeg skriver at klimatiltak i Horten ikke har noe virkning i den globale sammenhengen, hvor jeg henviser til Norges årlige CO2-utslipp som er 0,0058%.

Wistrøm er enig med meg i at utslippene er minimale, men mener likevel at vi vil få problemer over tid og at vi sender regningen til våre barnebarn hvis vi nå ikke gjør innsats for å redde klimaet.

Han mener at vitenskapen er helt klar på at vi har en klimakrise og henviser til IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), som vi omtaler som FNs Klimapanel. Jeg tror ikke vitenskapen fra IPCC er så klar. Se her!

De utgir med jevne mellomrom såkalte Summary for Policymakers-SPM. Dette er sammendragsrapporter som er beregnet på beslutningstakere i de forskjellige land. SPM er den viktigste publikasjonen IPCC utgir. SPM er høyst profesjonell med hensyn til formidling, layout og grafikk. Den er autorisert av statsledere og høyprofilerte klima-aktivister og har ekstremt høy status.

Sammendragsrapportenes forfattere er ikke utvalgt bare med hensyn til kompetanse, men også nasjonalitet, etnisitet osv. Studenter uten mastergrad, forskere uten doktorgrad og aktivister med klar politisk agenda som ikke er vitenskapelig fundert, har vært innvotert fra sine lands myndigheter og har deltatt som forfattere. Slik vil det alltid være i FN-systemet, hvor IPCC hører hjemme.

SPM viderefører konsekvent den politiske konsensuslinjen som er forankret i IPCCs modellbaserte scenarier og hvor god tradisjonell klimaforskning og naturlige variasjoner er skjøvet helt i bakgrunnen. Er det vitenskap?

At The Economist uttaler seg om klima er jo ikke så rart, det var jo kapitalistiske krefter som utarbeidet klimaproblematikken med henblikk på det grønne skiftet.

Det blir en stor kostnad for befolkningen å handtere. Jeg velger å se lyst på fremtiden. Det har blitt 0,85 grader varmere på Jorda siden slutten på den lille istid. Jeg ønsker ikke at vi får tilbake et slikt klima som da, hvor pest, kulde, sult og ekstrem fattigdom utryddet over 50% av befolkningen. I dag bruker vi ca. 11% av Jordas landareal som dyrket mark og vi produserer over 4 ganger så mye mat pr. dekar siden den gang.

Det skyldes bruk av mineralgjødsel, varmere temperatur og økt CO2 i atmosfæren. Til tross for intensivt jordbruk med reduksjon av artsmangfold og økt monokultur, ser vi at truede arter er minkende. International Union for Conservation for Nature- IUCN. Har statistikk på utryddningstruede arter siden år 1870 til 2009.

Det er markant mindre truede arter nå enn før. Vår levestandard har økt. Forventet levealder har nesten doblet seg de siste 150 år. BNP har økt pr. innbygger. Ekstremt fattige og barnedødelighet har gått ned. Reduksjon i barnearbeid, mens Jorden har blitt grønnere. Nei, vi har ingen klimakrise.

God Jul.

William Leonhardsen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags