CO₂ gass kan bli verdens undergang – Skremmende lokal økning fra sjøfarten

Lokalt er veitrafikken den største miljøsynderen. Men utslipp fra sjøfart har økt klart mest de siste ti årene. Ferjetrafikken er ikke alene om økningen.