(Østlands-Posten)

Det er dyrt å være bileier i Norge. Ikke bare har vi noen av verdens høyeste bilpriser. Det er også dyrt å ha bilen på verksted, der timepriser på over 1.000 kroner er mer og mer vanlig, skriver Broom.

Det gjør at mange heller reparerer bilen i utlandet. Mest vanlig er en snartur over til Sverige (for de som ikke bor veldig langt fra grensen). Men mange kombinerer også bilferien med en tur innom verksted. Enten det er snakk om service, eller ulike reparasjoner.

Ha det skriftlig

Her kan det være mye penger å spare. Samtidig er det greit å være klar over at det ikke alltid går helt smertefritt å ha bilen på verksted i utlandet.

– Mitt inntrykk er at mange nok lar seg litt blende over lavere priser. Det er noen fallgruver her også. De bør du helst ikke gå i, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

– For det første er det viktig å avtale nøye hva som skal gjøres. Språkproblemer kan fort gi uheldige utslag her. Generelt anbefaler jeg alltid å ha slike ting skriftlig, da er det mye mindre sjanse for misforståelser og uenigheter i etterkant.

Ta vare på kvitteringer

– Så er det naturligvis viktig å be om pris på forhånd, slik at det ikke kommer ubehagelige overraskelser der. Og du må få beskjed hvis det dukker opp flere ting verkstedet mener bør gjøres, hvis ikke risikerer du at de setter i gang med store jobber som fort koster dyrt. Ta også vare på alle kvitteringer, de kan bli gode å ha hvis det oppstår uenighet i etterkant, sier Benny.

Han advarer også mot at service i utlandet kan være annerledes enn service her hjemme.

Tungvint å reklamere

– Ja, det er mange eksempler på forskjeller i hva som gjøres her. Igjen: Be om en skikkelig spesifikasjon på hva servicen inneholder, og hva dette koster. Bare da kan du sammenligne direkte mot tilsvarende jobb hjemme i Norge, sier Benny som også advarer mot et praktisk problem rundt verkstedjobber i utlandet.

– Det mange nok ikke tenker på, er at det kan bli temmelig tungvint – og kostbart – hvis man må reklamere på jobben som er gjort. Typisk at man kommer hjem, og så oppdager at noe er galt. Da er den mest vanlige løsningen at man må tilbake til verkstedet. Og hvis det ligger i Tyskland eller Polen, er det ikke gjort i en fei, sier Benny.

Kan utløse moms

Et siste moment man bør huske er at reparasjoner i utlandet kan utløse krav om moms.

Regelverket rundt dette kan framstå som både uklart og komplisert. Blant annet er det forskjeller på om man reparerer bilen i Norden, eller land utenfor de nordiske.

Broom har vært i kontakt med Tollvesenet i sakens anledning. Deres klare oppfordring er at man tar kontakt med dem før man reiser ut av landet for å reparere bilen, slik at man vet hva man har å forholde seg til.