Ikke la det gå prinsipp i å ha legevakt i Horten, flytt den til Tønsberg og la byrden bli fordelt og hindre frafallet blant fastlegene.