Kjære Hortens innbyggere og alle dere som gjør en fabelaktig innsats for ungene våre, i barnehage, skole, SFO og andre steder. Jeg ser med et ikke overrasket blikk at Frp`s Anne Grethe Hauan er dypt sjokkert, ikke latt seg berolige og kjenner på en ren forbannelse over det som skjer på Karljohansvern barnehage når det gjelder utfordringer når det kommer til minoritetsspråklige barn og sier selv at:» Det sier seg selv at når man har så høy andel minoritetsspråklige barn på ett sted, så blir det dårlig integrering». Videre går hun til angrep på Arbeiderpartiet og sier: «Vi kunne hatt en ny barnehage om kort tid, hadde det ikke vært for at Arbeiderpartiet er livredde for private aktører». Javel og takk for innspillet, Grethe!

For det første er ikke dette er sak som omhandler offentlig eller privat barnehage. Som aktiv politiker burde du selv ha vært godt innforstått med at det ikke er noen kobling mellom eierskapet i barnehagen og antall minoritetsspråklige barn. Dette handler om offentlig støtte til bl.a. språkgrupper, begrepslæring, integrering og andre tiltak som dagens regjering, der Frp er med, ikke prioriterer midler til. Videre sier du at: «Vi vil forsikre oss om at kommunen har gode rutiner, gir god integrering og har nok ressurser til å skape et trygt miljø for barna». Så til syvende og sist mener du at dette er det offentliges ansvar? FrP har ikke foreslått å avsette de midlene som må til for å løse denne utfordringen.

Løsningen er ikke å privatisere, konkurranseutsette og selge tjenester til høystbydende fordi det er lønnsomt kortsiktig. Jeg har ikke hele fasiten, men har tro på målrettet innsats for både minoritetsspråklige barn, barn med ulike utfordringer eller vansker og barn som trenger å integreres i samfunnet. Dette må og bør være det offentliges ansvar. Da unngår vi at tykkelsen på lommeboken avgjør måten man blir møtt på. Arbeiderpartiet vil og ønsker at alle skal få den støtten og hjelpen de trenger uansett hvor du kommer fra, hvilken livssituasjon du er i, hva du tjener eller hvor kjøpekraftig arbeidsgiver du måtte ha.

Noen vil sikkert tenke at jeg som jobber i en privat barnehage i Horten burde vokte mine ord om private eller kommunale barnehager og hva som er til det beste for barnet, men jeg mener følgende: man skal tilstrebe at tjenester er i størst grad offentlige/kommunale. Dette fordi kommunen er tjent med at nærheten til tjenestemottakeren, arbeidsplasser og forøvrig bygningsmasse er i offentlig regi. Videre kan private i noen sammenhenger være et godt supplement til det offentlige. Her kan det være rom for unntak. Den generelle meningen min er at det offentlige skal og bør være den beste tjenesteyteren med best kompetanse og tilbud til innbyggerne uavhengig av inntekt, sivilstatus eller bakgrunn.
Bruk stemmeretten din 9 september og husk at det er 2 valg, både fylkes og kommunevalg. Godt valg alle sammen.

Bjørn Thomas Andersen,
Listekandidat for AP i kommunevalget i Horten 2019