Les redaktørens svar til Audun Karlsens dikt:

Mitt liv det er en evig jakt
på byens mange kilder
jeg taster ned i taktfast takt
og skaper ord og bilder

Og ordene de sendes ut
med morgenbud og pc
med piksler og med blekkets sprut
så du og jeg kan lese

Slik sikrer vi oss, rett og slett
vi gir i sekk og pose
for noen vil ha bare nett
og andre cellulose

Vi legger sammen to og to
og tror at det blir fire
de digitales sak er god
i hvert fall på papiret

Vennlig hilsen
Torgeir Lorentzen