Menigheten i Åsgårdstrand jublet da kommunen godkjente byggesøknaden 23. februar. Kirkeverge Hanne Wendt forteller at et stort lokalt engasjement har gjort denne utvidelsen mulig.

Minst 25 år er gått med til planlegging og forberedelser. Odd Bragli ledet den første aksjonskomiteen for arbeidskirke i perioden 1991 til 1998.

Jens Reidar Antonsen er prosjektleder for utbyggingen. Byggekostnadene er kalkulert til 5.450.946,20 kroner.

– Ja det stemmer med 20 øre, sier Antonsen, og legger til at byggekostnader på 5,5 millioner er prisen for et moderne tilbygg etter dagens krav.

 

Skaffet penger

– Åsgårdstrand har vist stor giverglede. Vi har samlet inn 1,5 million kroner. Så solgte vi Menighetshuset i Grev Wedels gate for 2,4 millioner. I tillegg hadde noen kroner på konto. Menigheten i Åsgårdstrand er ganske tett ved å ha fullfinansiert nybygget, sier en av ildsjelene, Erik Gundersen.

Han sitter i aksjonsutvalget som har til oppgave å samle støttespillere for kirke- og kulturliv i nærmiljøet.

Utvidelse av kirken

Det nye tilbygget blir en forlengelse av kirkebygget mot nord.

Tilbygget får en brutto grunnflate på 190 kvm.

På grunn av fallende terreng, kommer en kjeller på cirka 50 kvm.

Kirken får et stort møterom på 64 kvm.

Et mindre møterom på 25 kvm og en vestibyle på 26 kvm.

Garderober, handicaptoalett og kjøkken.

Møterommene utstyres med audiovisuelt utstyr.

Hovedinngangen blir fra Riddervoldsvei.

Odd Bragli ledet den første aksjonskomiteen for nytt bygg fra 1991.

Åsgårdstrand kirke ble bygget i 1969.

Tilbygget er tegnet av arkitekt Ragnar Korneliussen.

I 2010 ble en ny komite opprettet. Den besto av Arne Book, Erik Gjeruldsen, Erik Gundersen, Bjørn Gullaker  og Karl Marøy.

Komiteen la i 2011 fram en prosjektbeskrivelse.

23. februar 2017 godkjente kommunen byggesaken.

Entreprenør Willy Andersen har oppdraget med å bygge tilbygget, som skal være klar til overlevering 1. desember.

LES OGSÅ: Vil ha mer penger til middelalderkirker

Endelig salg

Erik Gundersen forteller at salget av Menighetshuset er endelig, og at det ikke foreligger noen klausul om godkjenning til andre formål for ny eier ved salget. Menigheten kan derfor trygt legge inn salgsinntekten på 2,4 millioner kroner i finansieringen av nybygget. Byggherre er Horten kirkelige fellesråd.

Samlokalisering av kirke og menighetshus vil gi flere og bedre muligheter for menighetsarbeid. Nybygget vil få form som en sjømannskirke der vi ønsker alle velkommen inn. Private, lag og foreninger kan leie lokaler i nybygget, som vil komme til stor nytte for hele byen Åsgårdstrand, sier kirkeverge Hanne Wendt.

Inn nødutgangen

Hovedinngangen til Åsgårdstrand kirke vil bli stengt i byggeperioden. Hanne Wendt forteller at gudstjenesten vil fortsette i kirken etter timeplanen, men menigheten må benytte nødutgangene ved alteret for å komme inn og ut av kirken.

LES OGSÅ: Kirkene mangler sprinkleranlegg

– Unntak blir konfirmantgudstjenestene i mai. De må vi flytte til Borre kirke. Vi kan ikke ha så mange mennesker i kirken med kun nødutganger, sier kirkevergen.

Ungdomsklubb

Menigheten har listet opp kirkekaffe, konfirmantundervisning, bedre plass for barnekoret, hyggetreff for eldre, nye kulturaktiviteter, ungdomsklubb og konsertlokale som eksempler på bruk av nybygget.

Karl Marøy har vært med planleggingen siden starten.

23. februar var en stor dag for oss. Nå kan vi starte byggingen, og dette har vi ventet på lenge. Endelig kan vi erstatte Menighetshuset og samle aktiviteten på ett sted, sier Marøy.

I 2007 ble det besluttet å legge ned menighetens korttidsbarnehage på Menighetshuset. Det førte til at husets økonomi ble vanskelig, og menigheten vedtok derfor i 2009 å selge Menighetshuset og benytte pengene fra salget til påbygg av kirken.