Trodde du Martin Luther bedrev hærverk, eller til og med ren helligbrøde, da han brukte kirkedøra til å meddele folk hva han syntes om den katolske kirke? Tro om igjen.

– Å slå opp temaer til diskusjon på kirkedøra var en alminnelig måte å gjøre det på, på Luthers tid, forteller prost Harald Bryne.

– Wittenberg var en universitetsby, og det var slik man tok opp temaer til diskusjon.

– Den tidas kronikk, altså?

– Ja, eller som Facebook er for mange i dag.

Splittet kirken

Martin Luther var heller ikke den første reformatoren.

– Det hadde vært flere reformatorer tidligere. Men Luthers reformasjon kom innenfra, forklarer Bryne.

– Det gikk ikke helt som han ville, legger Nils Magnus Hovland til. – Det var mange tyske fyrstedømmer som holdt seg til den romersk-katolske kirken. Det handlet om penger og politikk.

Og kanskje var ikke tesene så kontroversielle, sett med moderne øyne?

– I dag er det ikke sikkert Luther hadde blitt lyst i bann av paven, sier Carl-Ove Fæster.

(Saken fortsetter under bildet.)

LES OGSÅ: Kirkene er i skrøpelig stand – ber om 17 millioner til utbedringer

Feires hele høsten

Sikkert er det at Martin Luther har vært viktig for vår tid.

– Reformasjonen fikk varig betydning for kristenheten, og konsekvensene preger oss også i dag, både kulturelt, filosofisk og politisk, sier kantor Eli Rudland Næss.

Jubileet feires i hele den lutherske kirke – også i Horten – med alt fra kunstutstilling og foredragsserier til temagudstjenester og figurteater. Den store reformasjonsgudstjenesten i Nidarosdomen vil bli TV-overført til Sentrumskirken på selve dagen, 31. oktober.

I dag er det ikke sikkert Luther hadde blitt lyst i bann.

Sokneprest Carl-Ove Fæster

 

Horten kirkelige fellesråd har også satset på temaer som er høyaktuelle i dag. Med temagudstjeneste Skaperverket er ikke til salgs, Frelsen er ikke til salgs og Mennesket er ikke til salgs, mener de at de vil lykkes med det.

De gleder seg også til figurteaterforestillingen i Horten kirke, 8. november. Da forteller Cecilie Schilling gjennom figurteater om Martin Luthers kone, Katharina von Bora – som tidligere hadde vært nonne.

LES OGSÅ: Kirken vil møte demens med musikk

Bringer kirken sammen

– Reformasjonen har nok hatt betydning for hele samfunnet, og at vi har fått flere kirkesamfunn, sier prost Harald Bryne.

– Men risikerer man ikke å skape større avstand mellom den katolske og den lutherske kirken med denne storstilte feiringen av jubileet?

– Tvert imot, tror jeg. Koblingen mellom den lutherske og den romersk-katolske kirken er nok nærer nå enn den har vært, sier Bryne.

Reformasjonsjubileet i Horten

Lørdag 16. september Sentrumskriken - temasamling «Skaperverket er ikke til salgs» med Høstmarked, kafé, utlodning, salgsbod og korsang.

Søndag 17. september Sentrumskirken og Skoppumkirken. Temagudstjeneste. «Skaperverket er ikke til salgs»

Søndag 24. september Åsgårdstrand kirke Temakveld ved Stephen Reid. «Veien til Reformasjonen: Luther – forhistorien». Musikkinnslag.

Søndag 15. oktober Åsgårdstrand kirke og Horten kirke (kveldstid). Temagudstjeneste. «Frelsen er ikke til salgs».

Onsdag 18. oktober Borre kirke. Temakveld ved Stephen Reid. «Martin Luther og reformasjonen. Luther – historien». Musikkinnslag.

Torsdag 19. oktober Sentrumskirken. Temasamling «Frelsen er ikke til salgs» – Salmekveld med luthertema.

Tirsdag 31. oktober Sentrumskirken (kveldstid) TV-overføring på stormskjerm fra Reformasjonsgudstjenesten i Nidarosdomen.

Onsdag 8. november «Katharinas stemmer» med skuespiller, sanger og buktaler Cecilie Schilling fra Kattas Figurteater Ensemble

Lørdag 11. november Skoppum arbeidskirke – «Reformasjonen på 50 minutter», foredrag ved Frank Aarebrot

Søndag 12. november Nykirke kirke. Temakveld ved Stephen Reid. «Veien fra reformasjonen til i dag.»

Søndag 19. november Borre kirke. Temagudstjeneste. «Mennesket er ikke til salgs».

Kunstutstillingen «Nåde» kan sees i Horten kirke i hele september, oktober og november.