Har fått sin egen barnekirke

Kulturformidling er viktig for de minste. Det gjør de noe med i Arken oppe i Grønligata.