Fra Dorothe til Carola i Sentrumskirken

Modersvingen – kvinnelige salmister, fra Dorothe til Carola, er en blanding av foredrag og salmekveld.