To av de foreslåtte er fra Horten: Prost Harald Bryne og sogneprest i Borre, Carl-Ove Fæster. De er på lista, sammen med 30 andre forslag.

Trives der han er

– Det er selvfølgelig hyggelig å bli foreslått, men det er nok ikke aktuelt for min del, sier sogneprest Fæster.

– Hvorfor ikke?

– Fordi jeg trives så godt som sogneprest i Borre. I min jobb opplever jeg så mange fine møter med folk i menigheten. Det gjør man ikke i samme grad som biskop. Det er jo også en veldig krevende stilling. Jeg føler ikke at jeg har det som skal til.

– Hva tenker du om å bli foreslått, da?

– Det er klart jeg tar det som en kompliment. De som har foreslått meg, uttrykker vel med forslaget at de synes jeg gjør en god jobb. Prost Harald Bryne er også foreslått, og selv om jeg gjerne vil ha ham som prost, tror jeg han ville bli en god biskop.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

 

Fornøyd bispedømmeråd

Bispedømmerådsleder Lill Tone Grahl-Jacobsen er godt fornøyd med engasjementet rundt omkring i Vestfold og Buskerud.

– Det er tydelig at folk bryr seg om kirken og om hvem som skal være vår biskop i årene som kommer, sier hun.

Hun og bispedømmerådet synes det har kommet mange spennende og kvalifiserte navn på blokka, men Grahl-Jacobsen understreker at dette er den første runden i prosessen, og at disse navnene kun er forslag.

LES OGSÅ: Lyst på en god diskusjon? Her er vårprogrammet til Diskusjonsforeningen

Ferdige nominasjoner i mars

I tida framover skal rådet legge til sine egne forslag før de starter utvelgelsen som ender med opptil fem nominerte. Disse skal offentliggjøres i midten av mars, men fram til da er prosessen lukket for andre enn rådet.

– Når nominasjonene er klare utpå vårparten, skal vi sørge for at folk blir godt kjent med kandidatene, sier Grahl-Jacobsen.

Hun benytter også muligheten til å takke alle forslagsstillerne for engasjementet, og ser fram mot en spennende vår i det videre arbeidet.

Det har foreløpig ikke lyktes Gjengangeren å få tak i prost Harald Bryne, etter at pressemeldingen fra bispedømmerådet nådde redaksjonen.

LES OGSÅ: Kjempesuksess for «Kom og se»