Sjefen for luftforsvaret kommer til Horten!

Tirsdag 12. november kommer Sjef for Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland til Horten.