Det eneste holdbare argumentet i stortingsrepresentant Turid Kristensen, Høyre, sitt leserbrev er overskriften «– Det er elevene, ikke politikerne, som vet best». Deretter kommer en skjønnmaling om karakterbasert inntak til videregående opplæring, som hun mot bedre viten kaller fritt skolevalg.

Påstanden om at regjeringen endelig sikrer elevene friheten til å velge skole selv, er faktisk usann. Det skjer mot elevenes vilje, det skjer mot elevorganisasjonens vilje og mot elevombudenes vilje. Deres motvilje nevnes ikke med ett ord, kanskje ikke så rart når det er elevene vet best?

At samtlige av lærerorganisasjonene er sterkt imot karakterbasert inntak nevnes selvsagt ikke. Men for ordens skyld Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes Landsforbund, ja til og med, Skolelederforbundet er imot regjeringens innføring av karakterbasert inntak. Nevnte jeg i farten at KS sier nei. NHO, Delta og Virke sier nei. LO sier nei. Sånn nå fikk jeg sagt det også. Regionene/fylkene vil ikke ha karakterbasert inntak. Selv internasjonalt, med OECD i spissen, er man bekymret for modellen. Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statped er bekymret for økt karakterpress blant elevene, og er derfor imot.

Et entydig inntak til videregående opplæring bygd på konkurranse mellom skolene fører til økt økonomisk og sosial segregering mellom skoler. Den fører til lengre reiseveier for elevene, og da de som primært har størst utfordringer. Faren for frafall blant elevene øker. Skolenes rolle som fellesarena for elever med forskjellig bakgrunn risikerer å bli svekket. Utdanningsforbundet har vedtatt åtte prinsipper for inntak til videregående opplæring. Likeverdige muligheter for alle står sterkest når det gjelder opplæring for våre ungdommer.

Vi kan godt være uenige, men ikke lat som det ikke er kraftig motstand mot karakterbasert skolevalg.
Motstanden mot regjeringens innføring av nytt inntakssystem er bred og sammensatt - og den tar utgangspunkt i elevenes ønsker.