Min farfar, Hans Georg Schmidt-Hanssen fra Drammen, var veldig glad i å skrive dikt. Sønnen hans, min far Per, gikk på Tekniker'n her under krigen, og farfar skrev i ettertid et dikt om kanalen i Horten:

Kanalen i Horten

Minnes du vårens tid ved Kanalen, med bankende hjerte i helspenn av fryd?

Sommeren kom med den første svalen, og luften ble svanger av sangernes lyd

Mangt kan vel minnes og no' kan en glemme, nå da det gråner i skjegg og i hår

Ungdommens yre forelskede stemme skal mildne og prege de kommende år

Kjære Kanal, du har plass i mitt hjerte, deg vil jeg minnes i nutidens jag

Du var vel gnisten som tente min kjerte, dengang i ungdommens solglade dag