Høyre jobber hardt for å sikre en godt fungerende velferdsstat. For å finansiere denne er det helt nødvendig at vi alle betaler skatt.

I dag er det noen som har som førsteprioritet å øke skattebyrden for nordmenn, ja sånn rett etter å «kaste» Erna da. De vil rett og slett at den enkelte skal få mindre igjen av de pengene man tjener.

De hevder at dette ikke skal gjelde «vanlige folk», men hvem er nå det. I flere av de røde partienes program ser det ut til at du er vanlig inntil du tjener 600 000 kroner, mens du etter det er mindre vanlig og må skatte mer. Hvis det blir utfallet så skal altså en god del sykepleiere, polititjenestefolk og andre med et slikt lønnsnivå måtte belage seg på høyere skatt.

Det er ikke Høyres modell. En vanlig familie har de siste årene fått ca 14 000 i skattelette samtidig som velferdsstaten er bygd sterkere. 9 av 10 kroner brukt av regjeringen har gått til forbedringer av vår felles velferd.

Jobber du for en som er veldig rik bør du tenke gjennom om et rødt skatteregime er riktig medisin fremover. Et skatteregime hvor politikere kappes om å beskatte eieren mest mulig. Uavhengig av om bedriften tjener penger eller ikke. Uavhengig av om økt skatt kan bety at bedriften taper i konkurransen med utenlandske konkurrenter.

For noen vil økt skatt i den dimensjonen som Støres eventuelle samarbeidspartnere (og AP selv) tar til orde for, bety at de kanskje må selge deler av bedriften, ta salgssummen som utbytte for å betale skatt. Rike eiere har sjelden verdiene i kassaskap eller madrasser, de er investert i selskapets aksjer, maskinene, kontorplassene og ikke minst i det viktigste – nemlig arbeidsplassene.

En stemme for økt skatt for deg og din arbeidsgiver kan fort bli veldig kostbart. I enden vil nemlig de ivrigste «merskattpartiene» slippe opp for andres penger. Det har enkelte andre land erfart, og lærdommen var brutal. Kanskje verdt å tenke på nå sånn rett før valgdagen. Godt valg.