Kan søke om gratisplass på fotballskole

Barnefamilier med svak økonomi har muligheter til å søke gratisplass på fotballskolen til Ørn og Tine i august.