All utvikling er avhengig av at vi er i stand til å tenke nytt, at vi kan se nye forbindelser og muligheter og finne løsninger som enda ikke eksisterer. Undersøkelser fra USA viser at befolkningens evne til å tenke kreativt har sunket jevnt siden 60 tallet. Det er ingen grunn til å tro at det er annerledes i Norge.

Google har svaret
En viktig grunn til dette er at livene våre har blitt mer og mer gjennomorganiserte. Struktur og rutine styrer oss fra vi begynner i barnehagen, til vi går av med pensjon. Skolen har mer fokus på prestasjoner og realfag, enn på forming, gym og tid til fri fantasi. Lurer vi på noe, trenger vi ikke kritisk refleksjon, men tilgang til Google. Hva vi skal ha til middag bestemmes av matkasseleverandøren vår. På oppslagstavlen på kjøkkenet henger ukeplanen, som forteller barna hva de skal gjøre når.

Lite kreative på skolen
Hvorfor er dette uheldig for vår evne til å tenke kreativt? En forklaring ligger i at vår evne til å tenke kreativt blir mindre, jo mer vi er vant til å løse oppgaver ved hjelp av kjente metoder og strukturer. En undersøkelse fra Tyrkia viste at skoleelever presterte mye bedre på kreative oppgaver hvis de løste dem på fritiden i forbindelse med fri lek, enn hvis de løste dem på skolen. Studier vi har gjort, viser at arbeid med strukturerte oppgaver virker negativt på evnen til å løse oppgaver som krever kreativ tenking.

Korona tvang frem nytenkning
Koronapandemien kastet oss ut av våre gjennomstrukturerte liv. Plutselig ble vi tvunget til å tenke nytt og annerledes, og det gjorde at vi fant nye løsninger for å klare oss i hverdagen. Ikke nok med det – mange av løsningene er så gode at de er opphav til nye innovasjoner og helt nye, varige måter å gjøre ting på. De er rett og slett kreative langt utover det som var nødvendig for kortsiktige løsninger på konkrete problemer. Vi ser det i kulturbransjen, som har funnet nye måter å dele opplevelser med publikum på. Vi ser det også i skolen der digitale verktøy er tatt i bruk i rekordfart på måter som fremmer læring, langt utover det en kunne forestille seg. Innovasjonsbarometeret viser at norske kommuner aldri har vært så innovative som nå.

Må ikke miste dette
Den kollektive læringen som har funnet sted under pandemien må vi ta vare på. I månedene og årene som kommer må offentlige myndigheter og næringsliv bruke erfaringene til å skape ny kultur, med mindre fastlåste strukturer, mer fleksibilitet og muligheter for individuelle løsninger. Slik kan vi skape rom for en hverdag der vår medfødte evne til kreativ tenkning får plass til å utfolde seg.