Det er krise i Helse-Norge! Sykepleiermangel, fastlegekrise, økonomisk krise i samtlige regionale helseforetak, og Brennpunkt har rettet søkelyset mot eldreomsorgen igjen. Her i Horten har vi vår egen økonomiske krise som har ført til at eldreomsorgen har blitt et hett tema i våre kretser også.

La meg være veldig tydelig når jeg sier at jeg har stor respekt for den fantastiske jobben helsearbeiderne i kommunen vår gjør. De har stått på gjennom hele koronapandemien, og de sørger for at de eldre pleietrengende i kommunen blir tatt vare på hver eneste dag. Når flere helsearbeidere står fram, både anonymt og med fullt navn, og forteller oss at det er store bemanningskriser på samtlige sykehjem i kommunen, da må vi lytte og prøve å finne en løsning som er bedre enn den vi opererer med nå.

En stor del av bemanningskrisen i Horten er grunnet sykefravær. Forskning viser at terskelen for å ta ut sykemelding synker når arbeidsmiljøet ikke er optimalt. Og når sykefraværet øker i akkurat denne sektoren kan det tyde på at det kan være et behov for endring. Arbeidsmiljøet går det an å gjøre noe med og det er godt at det er bestilt en utredning på dette. Når vi får utredningen, må vi prioritere å løse det.

Når jeg valgte å engasjere meg i lokalpolitikken falt valget mitt på Horten Høyre fordi jeg tror at det er nettopp Høyre som kan finne løsninger på utfordringene vi står overfor. Men, det vil ta tid og det vil kreve litt kreativ tenking.

Å legge ned Åsgårdstrand sykehjem og dermed belaste en allerede overbelastet helsetjeneste enda mer, er ikke en god løsning. I den ekstremt pressede økonomiske situasjonen Horten kommune er i nå var dette den beste løsningen. Horten Høyre ønsker å finne et alternativ til hvordan vi kan gjenopprette og opprettholde full drift av Åsgårdstrand sykehjem uten at det går på bekostning av kommuneøkonomien.

Å konkurranseutsette noen av kommunens helsetjenester kan være en god løsning på dette. Vi må tilrettelegge for et godt samarbeid mellom offentlige og private helsetjenester. På den måten kan vi sørge for at alle Horten-kommunes innbyggere får de lovpålagte tjenestene de trenger og til den standarden vi forventer.

Vi vil alle ha forutsigbarhet. Forutsigbarhet rundt egen økonomi, kommunens økonomi og de lovpålagte tjenestene kommunen tilbyr. Det vi opplever nå er usikkerhet. Usikkerhet for våre pårørende og vår egen framtid. Nettopp dette ønsker vi i Horten Høyre å gjøre noe med!