Kan bli aktuelt å undersøke basestasjoner for å etterforske ran

Politiet har avhørt fornærmede og vitner. Nå må de vurdere ytterligere etterforskningsgrep.