Gå til sidens hovedinnhold

Kampen om Oslofjorden har startet

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dette var overskriften NRK hadde på saken hvor Sosialistisk venstreparti vil verne torsken i deler av Oslofjorden pluss Drammensfjorden ved å la alle fiske med håndsnøre eller stang og slippe tilbake all torsk i fem år.

Ikke alle liker det, og det var heller ikke uventet. Noen mener de har rett til å holde på som før, lite fisk eller ikke. Men heldigvs vil noen at alt ikke skal være som før. Noen ser at fjorden er i ubalanse og trenger vern. Noen ser at dagens forvaltning er ødeleggende både økologisk og økonomisk. At noen få kan skaffe seg en inntekt betyr hverken bærekraft eller at de har noen som helst rett til å få fortsett.

Det finnes mer enn nok eksempler på at man med vern både har fått tilbake bærekraftige fiskebestander og langt flere arbeidsplasser.

Null interesse for forandring

Dessverre er det få politikere på Stortinget som tør å utfordre gamle inngrodde holdninger til hvordan selv et lite fjordområde skal forvaltes så all honnør til SV.

Så får vi se om noen andre vil komme etter og viser at man mente noe dengang man i havressursloven slo fast at fellesskapet eier de ville marine ressursene eller om de fortsatt vil tviholde på at noen få personer av fellesskapet skal forfordeles? Så langt kan det se ut som SV blir stående ganske alene så lenge fiskeriministeren på vegne av Regjeringen mener at alt skal være som før. Arbeiderpartiet har vist null interesse for forandring.

Krf tror vel fortsatt på at bare man kaster ut garnet på andre siden av båten så snur fiskelykken. Venstre som har vært et Oslofjordparti må vel bare bøye seg for fiskeriministeren. Høyre,Frp og SP vil naturligvis forfordele noen få.

Verneforslaget er veldig bra som et pilotprosjekt

Når man lager verneområder på land ser man i tillegg til selve vernet på folkehelsedelen i prosjektet. Det har en stor verdi at folk kommer seg ut i naturen og natur er ikke bare skog og fjell. Det er også det å komme seg ut på eller langs fjorden. Det har også med å få folk til å spise mer fisk.

Når vi i tillegg allerede vet at sportsfisket bare i innenfor Drøbak genererer langt mer penger enn dagens yrkesfiske i verneområdet til SV skulle man tro det var naturlig å satse på det som gir mest penger og samtidig kan opprettholde bærekraftige fiskebestander.

Det er ingen som kan dokumentere at det overalt er mer lønnsomt å tråle reker kontra det å la fisken spise dem og så fiske fisken. I trålfrie Øresund hvor sportsfisket genererer 500 mill sv kr pr år slipper reker, andre bunndyr og bunnvegetasjon fangstredskap. Det er en stor grunn til at det er så mye fisk nettopp der.

Skal vi få opp fiskebestandene er verneforslaget veldig bra som et pilotprosjekt midt i Norges tettest befolkede område. Dette er miljøvern under vann, og erfaringer herfra kan overføres til andre steder i landet. Det er nok av dem som ikke vil se de positive resultater av vern . Mem mange av oss har sett resultatene fra andre steder i verden. De er for antivernere skremmende gode. 

Kommentarer til denne saken