Loven løfter frem at norsk er det bærende språket her i landet og at vi skal dyrke og fremme morsmålet vårt. Det er under press på alle samfunnsområder, ikke minst fra engelsk. Selvsagt er det ikke noe galt med engelsk, men det er tross alt morsmålet vårt – norsk – som bærer norsk kultur, sikrer god kommunikasjon og er bærende for samfunnsdebatten og demokratiet vårt.

I året da regjeringen vil lovfeste viktigheten av norsk språk, blir jeg trist av å rusle gjennom en førjuls handlegate eller komme inn på et kjøpesenter. Engelsken slår imot meg: Sale, Flagship Store, Black Week, Cyber Monday, bare for å nevne noen av de skrikende overskriftene på plakater, skilt og bannere. Går man inn på internett, er det enda verre. Nettredaktørene tror tydeligvis at alt blir så mye bedre hvis man drar frem noen engelske ord. Ikke vær så lat, let frem de gode norske ordene. Bruk Det Norske Akademis ordbok, vår største ordbok gratis på nettet med 225.000 norske oppslagsord.

Å ivareta norsk språk er vårt felles ansvar, ikke bare myndighetenes. Næringslivet må følge opp det signalet Regjeringen, og snart Stortinget, gir med språkloven. La oss få igjen plakater på norsk, vi forstår det bedre enn engelsk. Bruk norske navn på butikkene. Bruk norsk i korrespondanse og alle steder der morsmålet bør brukes. Det er de fleste steder. La oss gjøre det til prestisje å bruke norsk der vi kan. Og la oss ta innover oss at godt norsk er bedre enn dårlig engelsk, noe verden etterhvert er full av.

Jeg ønsker meg en norsk jul, med julehandel der jeg møtes av skilt og reklame på det norske språk. Det gjør noe med humøret, det blir bedre. Næringslivet – også detaljhandelen – må følge det signalet regjering og storting nå gir oss: Bruk norsk der du kan! Vi har alle et ansvar, og vi kan alle bidra.