1 av 5 tør ikke gripe inn når de ser dette. Hva ville du gjort?

Vi er midt i julebordsesongen, med alt dette fører med seg av festligheter. Forsikringsbransjen ber deg opptre ansvarlig, særlig når det gjelder én ting.