John sørger for at posten kommer fram hver dag: – Vi kan jo ikke vaske henda etter hvert brev vi leverer!

Posten skal fram. Uansett! John Kaupang sørger for at det viktige samfunnsoppdraget blir utført til punkt og prikke.