KrF er familiepartiet i Norge. Vi er opptatt av å føre en politikk som styrker familiene til å kunne ta valg etter hva som passer best for dem og for barna. KrF til grunn at alle familier er forskjellige og det er de som best vet hvordan de bør organisere sitt familieliv.

Les innlegget fra Anette Trettebergstuen her

Arbeiderpartiet har en annen inngang til familiepolitikken – de vil styre familiene og presse dem inn i en bestemt form. Men Trettebergstuen, jeg har en nyhet til deg: alle familier er ulike og det er på ingen måte slik at en løsning passer alle. Dessverre kan det virke som at Arbeiderpartiet bare har bestemt seg for hvordan verden ser ut og overhode ikke er interessert i å lytte til de som har skoen på. Der er det nemlig veldig mange med en helt annen oppfatning av hvordan svangerskaps-, barsels- og permisjonstiden ser ut enn den virkeligheten Arbeiderpartiet presenterer.

Trettebergstuen påstår på sin side at permisjonsordningen slik den er nå er fleksibel. Det er den ikke. Tvert imot er den veldig rigid, noe KrF ønsker å gjøre noe med. Det er nemlig avgjørende at vi kan imøtekomme småbarnsforeldrene og lytte til hva de mener ikke fungerer. Og når de med skoen på faktisk forteller oss at tredelingen ikke fungerer, ja, da skylder vi som politikere å lytte til dem selv når de ikke gir det svaret Arbeiderpartiet skulle ønske.

I KrF pågår det en debatt i KrF om foreldrepermisjonen som kommer til å gå frem til vårt landsmøte i 2021. Hva slags familieparti ville vi vært om vi ikke til enhver tid forsøkte å skape de ordningene som best passer familiene? Jeg på min side mener vi skal beholde en fedrekvote til far, men samtidig være åpne for å diskutere hvordan vi kan gjøre permisjonen mer fleksibel for foreldrene. Over 30 000 mennesker deltar i en protestgruppe mot dagens tredeling av foreldrepermisjonen på Facebook og jeg som familie-politikere mottar et massivt trykk på denne saken. Ordningen er ikke god nok.

Vi kan ikke bare bruke permisjonsordningen som et likestillingsverktøy. Permisjonsordningen er til for familiene, og vi kan ikke skyve familiene foran oss og bruke dem som et middel for å oppnå Arbeiderpartiets likestillingspolitiske mål!

Det er ikke uten grunn at Norsk Sykepleierforbund har trukket sin støtte til tredelt foreldrepermisjon, og at flere kvinner som i årevis har kjempet for kvinners rettigheter og likestilling blir opprørt av ordningen. Torild Skard og Gro Nylander er blant de tydeligste stemmene som har pekt på en neglisjering av mor og barn i norsk politikk, lov og regelverk, og at dette fører til at kvinner belastes og barns utvikling hemmes.

Trettebergstuen kommer og med påstander som er direkte feil. Det er ikke slik at denne barnehage og SFO har blitt dyrere under denne regjeringen, tvert imot. I statsbudsjettet foreslår vi å utvide ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling for SFO til å gjelde alle trinn slik at flere skal få være med på SFO og at de med lavest inntekt skal betale mindre enn de gjør nå. I tillegg foreslår regjeringen å gi betydelig summer til gratis SFO for lavinntektsfamilier i utvalgte kommuner.

Hva gjelder barnehager er det satt et makstak for foreldrebetaling, og regjeringen sørger for gratis kjernetid for barn fra 2-5 år i lavinntektsfamilier. I tillegg har KrF i regjering fått gjennomslag for flere saker som er viktig for barnefamilier, og spesielt de med lav inntekt, blant annet en historisk økning av barnetrygden og en økt engangsstønad til de familiene som ikke har tjent opp rett til foreldrepenger.

KrF er familiepartiet. Vi løfter familiene og lytter til det de trenger. Jeg vil anbefale Arbeiderpartiet og Trettebergstuen å gjøre litt mer av det frem over. Da kommer de kanskje til å forstå at verden ser litt annerledes ut enn deres virkelighetsbeskrivelse.