Veidekke og NRC skal bygge viktige deler av Vestfoldbanen 

Bane NOR har tildelt to kontrakter knyttet til arbeidet med nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen.